Karma

Karma handlar bara om mig i detta fallet eller om dig då, du som läser detta, för att oavsett med vem en situation uppstår, så sker blockeringen i mig och den kan ju bara jag lösa. En blockering är ju ett energiflöde som stoppas upp och ett energiflöde som blockeras är karma och den hindrar själen att nå ursprungskällan. Så karmat är en fysisk form, som hindrar mig att ta mig vidare till en ny dimension.

Så om man trotsar smärtan och bemöter motståndet med ett öppet hjärta, så kommer ju blockeringen att släppa och då också mitt karma. Det är alltså bara jag som är inblandad inte någon annan. Karma är vårt eget mörker som gör att vi inte kommer vidare till nya äventyr, utan harvar runt i samma liv om och om igen.

Men skapar man mod, kärlek och styrka och med dessa verktyg kan vi lösa inte bara enformiga mönster i vårat liv, inte bara våra personliga problem utan också karma. Vi behöver ingen annan utan vi måste ta ansvaret helt själv. När vi samlat kraften så kommer energiblockeringarna släppa och själen bli helt fri att ta oss vidare genom universums många dimensioner.

Lycka till.

Related Post